Dílny Montessori pro děti v zahradě Pod Koštofránkem v Jičíně.

15.07.2013 07:35

 

Ve dnech 15. 6., 22. 6., 13. 7., 20. 7. a 27. 7. 2013 se díky Robertu Smolíkovi a jeho ženě Radce konaly dílny Montessori pro děti v Zahradě pod Koštofránkem. Poděkování patří i jejich staršímu synkovi Martinovi, který na první dílně osobně ověřil fungování a kompletnost všech připravených materiálů Montessori. Díky patří i všem rodičům, kteří se svými dětmi některou s dílen navštívili a jejichž děti bylo možné pozorovat při práci s materiály.