Dopolední dílna Montessori v MŠ 17. listopadu v Jičíně (u kina) dne 8. 5. 2013

15.07.2013 07:34

 

Díky paní Zlatuši Kynčlové, zástupkyně ředitele a vedoucí osobě školky u kina v Jičíně, se mohla první akce Montessori v Jičíně odehrát již na začátku května roku 2013. Dopoledne se účastnil především pedagogický sbor školky, některé ženy přišly v doporovodu svých ratolestí. Díky dětem bylo možné pozorovat pedagogiku Montessori v praxi.