Jak dítě pracuje v prostředí Montessori

19.07.2013 13:32

   Když přijdeme do školky Montessori, zjistíme, že ve třídě je mnohé jinak, než ve školkách bývá. Dítě se přivítá (později také loučí) s učitelkou podáním ruky a vzájemně se oslovují křestním jménem. Příchozí si odloží věci v šatně; místa, která konkrétnímu dítěti přísluší, jsou označena většinou pouze jménem a příjmením dítěte, oboje je zapsáno psacím písmem a dítě se na základě zrakového rozlišování učí psací podobu svého jména rozpoznat. Dokud nečte, vnímá zápis jako obrázek. Veškeré vybavení třídy je dítěti na míru přizpůsobené. Na vše dosáhne a se vším (kromě na kohoutků u radiátorů, zásuvek s elektřinou a podobně) může manipulovat. Do třídy nepatří žádné větší kusy nábytku, obvykle tam není ani učitelský stolek. Je to jako kdybychom v místnosti třídy byli na návštěvě ve světě dětí a ne ony ve školce. Vše v prostorách je reálné a funkční. Pokud je ve třídě kuchyňský kout, není to nápodoba, ale je to nízká kuchyňská linka s veškerým vybavením, kterou děti (za asistence dospělého) skutečně používají.

   Na nízkých policích ve třídě najdeme desítky táců, ošatek, desek, složek - zkrátka materiály k práci. V připraveném prostředí Montessori se totiž říká, že dítě pracuje, a i ono samo svoji činnost tak nazývá. Najdeme tu materiály pro tzv. Praktický život a v něm přelívání, přesýpání, cezení, nabírání různými nástroji, zapínací rámy, zametání, šroubování aj. Je tu i Smyslová výchova, v níž lze použít např. hmatové destičky, barevné destičky, čichové lahvičky, materiály na koordinaci oko - ruka, také tu jsou speciálně vytvořené pomůcky Montessori, např. růžová věž, hnědé schody či válečky s úchyty a geometrická tělesa. Dítě může pracovat v oblasti Matematiky, kde jsou připraveny počítací tyče a vřetýnka, zlatý perlový materiál pro desítkovou soustavu, desky a tabulky určené ke sčítání, odčítání, násobení i dělení, zlomkové materiály. Dítě v předškolním věku je zatím prosto abstraktního myšlení, přesto na základě manipulace s promyšlenými materiály může vnímat např. množství a provádět díky manipulativům různé matematické operace. Podobně v oblasti Jazyka např. hláskovací komoda umožňuje jasně vnímat hlásku na začátku a na konci slova, hmatová psací písmena dovolují detailně se seznámit s jejich tvarem. Jejich mnohočetným používáním se dítěti "spustí" psaní psacím písmem podobně, jako se samovolně doma naučilo mluvit. Z pohyblivé abecedy je možné sestavovat první slova, v nichž jsou barevně odlišeny samohlásky a souhlásky. Nadstavbou všem vyjmenovaným oblastem je tzv. Kosmická výchova, v níž se potkáme s glóby, puzzlovými mapami, krabicemi ke kontinentům. Jsou tu také materiály k práci s částmi těla rostlin i živočichů, s jejich druhy i vývojem. Nalezneme zde koutek objevů a pokusů, časovou osu Země, práci s planetami, interaktivní encyklopedie, kameny, sestavování lidského těla atd.

   Dítě se postupně seznamuje s nabídkou ve třídě, některou z prací si vybere, pak pracuje na tácu, či podložce u stolu, nebo na koberečku na zemi. K práci dítěte neoddělitelně patří přinesení materiálu z místa uložení na jím vybrané místo ve třídě, příprava práce, její provedení (pokud ji dítě nezná, říká si o ukázku, a to zpočátku dospělému, později komukoliv, kdo práci už zná) a také úklid. Dítěti, které takto denně pracuje, se zvnitřňují postupy, jak s čím pracovat, a také smysl pro řád, pořádek i dobré sebeřízení. Učí se pravidlům postupně, obvykle během několika týdnů na začátku školního roku. Nápovědou mu je konání zkušenějších a starších dětí, skupina ve třídě bývá totiž věkově smíšená (v MŠ od tří do šesti až sedmi let). Dítě se předem domlouvá s dalšími dětmi, pokud chce pracovat ve skupince, jestliže od své práce potřebuje na chvíli odejít, položí si k ní jmenovku. Děti ve školce Montessori svačí individuálně v průběhu hlavního pracovního bloku. Obvykle si namažou kousek pečiva, odpočítají kousky ovoce a zeleniny, rozhodnou se, zda budou pít mléčný nápoj, čaj, nebo vodu.

   K veškerému dění ve školce se děti předem ve stručnosti dozvídají, jak se co dělá, sledují pomalé ukázky a pak je na nich, aby konaly samy. Dospělý je dítěti zpočátku průvodcem a pomocníkem, cílem však je, aby dítě zvládlo obsluhu prostředí i sebeobsluhu bez asistence druhé osoby. Do prostředí Montessori určitě patří i výtvarný a dílenský ateliér, pohyb, pobyt venku, hudba, tanec a zpěv, dramatika, popř. užívání cizího jazyka (to by měl zprostředkovávat z důvodu přesné absorbce informací a modelů ze strany dítěte rodilý mluvčí). Dobrou ukázkou pedagogiky Montessori v praxi je například Mateřská škola Montessori v Jablonci nad Nisou-Vrkoslavicích. Zde vzniklo zvláštní know-how Vlasty Hillebrandové cvičení ticha a chůze po elipse spojeno v jednu společnou práci na elipse. Také toto bude možné na elipse zažít a pravidelně využívat v Klubu Montessori Jičín.

    M.B.