Od října 2022

14.09.2022 13:58

- nabízíme dvě minipracovny Montessori v RC Kapička, pro děti 2-4 roky v ÚT od 9 do 11h., pro děti 4-6 roků ve ST od 16 do 17.30h. - přihlášení a informace na webu Kapičky

- otevíráme podruhé autrium Katecheze Dobrého pastýře na jičínské faře (učebna 1. patro)

- srdečně zveme k projektu Montessori třídy v Jičíně, jejíž otevření je plánované od září 2023; lze kontaktovat paní Janu Stuchlíkovou ze Speciálně-pedagogického centra v Jičíně, nebo pana ředitele Kostelníčka na 1. ZŠ v Jičíně