V DUBNU...

30.03.2014 20:54

proběhly tyto akce

8. 4. v 19 - 22h. seminář Montessori Pomalu, po jednom, postupně; 10. 4. večer vyprávění Vojty D. nad fotkami z cesty do Santiaga de Compostely; 16. 4. ve 13 - 15.30h. Velikonoční dílny Klubu Montessori; vstupné 50,-; 22. 4. v 19 - 22h. seminář Montessori Vnitřní puzení dítěte