Od října 2021:

- každý pátek od 9 do 11hod. minipracovna Montessori pro děti 2 - 5 let v RC Kapička na autobusovém nádraží, prosíme přihlašování skrze sms na tel.: 608 456 716
- každou středu od 15.30 do 16.30hod. setkání v atriu Katecheze Dobrého pastýře v učebně fary na Valdštejnově náměstí v Jičíně, informace na tel.: 608 456 716 (lze i sms)
Těšíme se na Vás!