Informace o mně

 

Jmenuji se Marcela Papazianová, jsem absolventkou PedF UK Praha. Od počátků své praxe se zajímám o respektující a moudré přístupy ve vzdělávání a výchově (Kritické myšlení, Začít spolu, Respektovat a být respektován). Po nocích jsem vyráběla různé materiály, které by umožnily práci dětí ve škole individualizovat a zvýšily jejich vlastní motivaci i schopnosti, také jsem je s dětmi používala. Nakonec jsem v roce 2011 dospěla k pedagogice Montessori. Shodou okolností jsem na dva roky zakotvila v Mateřské škole Montessori v Jablonci nad Nisou-Vrkoslavicích. V březnu 2012 jsem dokončila diplomový kurz Montessori ČR. V jablonecké školce jsem měla možnost učit se know-how paní Vlasty Hillebrandové, která po roce 1989 obnovila praxi pedagogiky Montessori v České republice (první školka Montessori u nás fungovala již za První republiky).

V září 2012 a 2013 jsem se setkala s praxí Terapie Montessori v podání paní Lore Anderlik. V únoru 2014 jsem měla možnost s ní osobně konzultovat přímo v Mnichově, později její metodu využívat při práci s dětmi a mládeží z Apropa Jičín. V Jičíně jsem v letech 2013 - 2016 provozovala Klub Montessori Jičín pro předškolní děti. Zatím nejlepší práci metodou Montessori jsem potkala ve škole Montessori paní Daisy Cockburn v Brightonu na Stanford Avenue.

Od září 2016 jsem byla zaměstnaná jako učitelka MŠ ve státní školce v Dětenicích. Tamní klasickou jednotřídní školku se nám podařilo přetvořit na čistě Montessori předškolní provoz. Velké díky patří paní ředitelce Machurové, panu starostovi Vališkovi, kolegyním Martině Rozenbergerové, Ditě Šíbové a Ladě Antošové, a především dětem a rodičům z Dětenic a okolí, kteří služeb školky využívali.

V listopadu 2019 a únoru 2020 jsem se účastnila kurzu Katecheze Dobrého pastýře (KDP). Jde o program vyvinutý Sofií Cavalletti a Giannou Gobbi, který využívá principy Montessori a je kvalitním nástrojem při doprovázení dětí v jejich vztahu s Bohem. Má za sebou více než padesátiletou historii a je stejně jako Montessori odpozorovaný přímo z činnosti dětí. Díky přízni jičínské farnosti, jmenovitě otce Prokopa Tobka a dalších, otvíráme od října 2021 pracovnu dětí (atrium) také v Jičíně.

Nyní jsem na rodičovské dovolené a dokončila jsem studia Náboženské výchovy na UHK.